Křížkovského – získané stavební povolení

Úpravy historické budovy v centru Olomouce jsou rozděleny do dvou částí a vychází z původní podoby objektu, aby byl zachován autentický ráz budovy i veškeré historicky cenné prvky. Druhá část rekonstrukce získala stavební povolení, jenž nabylo právní moci 19.4.2021. Po plánovaném dokončení ve 3Q roku 2022 bude vybudováno 170 lůžek pro krátkodobé ubytování a 4 komerční jednotky.

Zdroj:

https://www.fidurock.com/novinky/krizkovskeho-ziskane-stavebni-povoleni/