KARA je zachráněna. Insolvenční řízení skončilo

Společnost KARA Trutnov splnila reorganizační plán předložený investiční skupinou Natland a po 13 měsících, na základě rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, vystoupila z insolvenčního režimu. Díky reorganizaci probíhající v optimální spolupráci s managementem KARA získají věřitelé minimálně o 30 % vyšší uspokojení než při konkurzu, kam to díky pasivnímu přístupu bývalého vedení směřovalo. Pokud se podaří uplatnit škody proti některým osobám zodpovědným za úpadek firmy, bude skupina Natland financovat spory, při nichž by nezajištění věřitelé mohli získat další peníze.

Zdroj:

https://www.natland.cz/novinky/kara-je-zachranena-insolvencni-rizeni-skoncilo