J&T uvádí na trh rodinu fondů inspirovanou investičními strategiemi tuzemských dolarových milionářů

Jeden z nejvýznamnějších tuzemských správců fondů působící v České republice od roku 1997 s objemem obhospodařovaných aktiv přes 86 mld. CZK představil nové fondy vhodné pro ty, kteří jsou v záplavě investičních nabídek bezradní, nebo nemají chuť sledovat aktuální vývoj na trzích. J&T LIFE Stabilní je nejvhodnějším typem pro vstup do světa investic, J&T LIFE Konzervativní osloví investory s ambicemi ochránit svůj majetek, J&T LIFE Balancovaný je vhodný pro investory v produktivním věku a J&T LIFE Dynamický nachází své využití u znalých investorů akcentujících vysoké zhodnocení.

Zdroj:

https://www.jtfg.com/tiskove-zpravy/j3iadlt19h-j-t-uvadi-na-trh-rodinu-fondu-inspirovanou-investicnimi-strategiemi-tuzemskych-dolarovych-milionaru