J&T FINANCE GROUP SE vykázala za rok 2022 nejvyšší provozní zisk ve své historii

Finanční skupina JTFG uzavřela rok 2022 s historicky nejvyšším provozním ziskem ve výši 258,7 mil. EUR. Zisk po zdanění činící 162,6 mil. EUR sice představoval mírný pokles převážně z tvorby opravných položek spojených se znehodnocením ruských a ukrajinských aktiv, ale při bližším pohledu na jednotlivé položky výkazu zisků a ztrát je vidět, že v zásadních kategoriích byl uplynulý rok výjimečný. Bilanční suma vzrostla o 6,9 % na 14,6 mld. EUR hlavně díky růstu úvěrového portfolia o 198 mil. EUR a nárustem vkladů od klientů o 6,7 %, tedy 643 mil. EUR. Skupina je nadále dostatečně kapitálově vybavena, ke konci roku operovala s celkovým poměrem regulatorního kapitálu ve výši 16,66 %.

Zdroj:

https://www.jtfg.com/tiskove-zpravy/j3ibsnebkg-j-t-finance-group-se-vykazala-za-rok-2022-nejvyssi-provozni-zisk-ve-sve-historii