J&T Banka uzavřela rok 2022 s rekordním čistým ziskem ve výši 3,38 miliardy korun

Podle auditovaných konsolidovaných výsledků uzavřela J&T Banka rok 2022 s čistým ziskem 3,38 mld. CZK. Vlastní kapitál v meziročním srovnání narostl o 9,63 mld. CZK na 35,86 mld. CZK, celkový objem majetku pod správou se více než zdvojnásobil na 104,66 mld. CZK a to nejen akvizicí společnosti AMISTA. Celkový objem úvěrů a pohledávek dosáhnul výše 106,15 mld. CZK. Kapitálová přiměřenost na konsolidované bázi dosáhla úrovně 19,37 %. Banka je dostatečně kapitálově vybavená pro další rozvoj.

Zdroj:

https://www.jtfg.com/tiskove-zpravy/j3i8sw45i3-j-t-banka-uzavrela-rok-2022-s-rekordnim-cistym-ziskem-ve-vysi-3-38-miliard-korun