J&T Banka uzavřela rok 2021 s bilanční sumou ve výši 203,25 miliardy korun

Rok 2021 uzavřela J&T Banka podle auditovaných konsolidovaných výsledků s bilanční sumou 203,25mld. CZK, jedná se o 16 % meziroční nárůst. Banka dosáhla čistého ročního zisku 2,8 mld. CZK. Vklady na termínovaných a vázaných účtech tvoří více než 71 % objemu závazků vůči klientům. O 4,93 mld. CZK vzrostl také objem korporátních úvěrů, jenž se koncem roku pohyboval na úrovni 72,05 mld. CZK. Vlastní kapitál meziročně narostl o 3,3 mld. CZK a na konci roku dosáhnul hodnoty 24,76 mld. CZK, kapitálová přiměřenost na konsolidované bázi dosáhla úrovně 16,21 %.

Zdroj:

https://www.jtfg.com/media-servis/1186543-jt-banka-uzavrela-rok-2021-s-bilancni.html