J&T ARCH INVESTMENTS získal souhlas s nabytím kvalifikované účasti na Moneta Money Bank

Fond kvalifikovaných investorů získal od ČNB souhlas k nabytí kvalifikované účasti na Moneta Money Bank a může tak dokončit druhou část transakce s Petrus Advisers, která byla zahájena v červenci nákupem minoritního podílu 8,89 %. Dokončení transakce společně s předchozími obchody posune podíl na 10,37 %. Udělený souhlas dává prostor k navýšení pozice maximálně na 19,99 %, poté je potřeba další souhlas centrální banky.

Zdroj:

https://www.jtfg.com/media-servis/1188595-jt-arch-investments-ziskal-souhlas-s.html