Jet Investment spouští v listopadu upisovací období nového fondu

Jde již o třetí fond od investiční společnosti Jet Investments, která plánuje v prvním roce získat 1 mld. CZK na nákupy. Nový fond s názvem Jet Industrial Lease se bude zaměřovat zejména na průmyslové nemovitosti.

Fond po vyhodnocení podmínek nabídne zájemcům odkup nemovitosti a její následnou efektivní správu tak, aby nemovitost nebyla pro firmu břemenem a firma se mohla soustředit pouze na svůj předmět podnikání. Tento postup je již na západě běžný, firmy využívají z daňového pohledu možnost uplatnit nájemné jako nákladovou položku a nemusí čekat až 50 let na odpisy budov. Navíc finanční injekce za prodej nemovitosti může být pro firmu zásadním impulzem pro rozvoj.

Jet Industrial Lease s investičním horizontem 5 let a více, očekává roční zhodnocení na úrovni 8 % p.a..

Zdroj:

https://www.jetinvestment.cz/novinky/jet-investment-spousti-v-listopadu-upisovaci-obdobi-noveho-fondu-pro-kvalifikovane-investory-zamereneho-na-prumyslove-nemovitosti/