Jet Investment posílil o projektového ředitele

Tuto pozici obsadí Alexander Kosovský, který bude zodpovědný za vyhledávání nových investičních příležitostí pro private equity fond kvalifikovaných investorů Jet 2.

Alexander Vystudoval ekonomii a finance v Londýně a magisterský program v Paříži. Svoji kariéru odstartoval v investičních bankách Royal of Scotland a J.P.Morgan. V minulosti také působil v Genesis Capital, kde získával investiční příležitosti v ČR, SK a Polsku. Ve svých 34 letech bude mít k dispozici 3 mld. CZK na nákupy velmi zajímavých investičních příležitostí pro již zmíněný fond Jet 2.

Zdroj:

https://www.jetinvestment.cz/novinky/jet-investment-posilil-o-projektoveho-reditele/