Jet Investment divestoval společnost BENVIG HEAT TRANSFER

Z důvodu končícího horizontu fondu Jet 1 z něj byla odprodána společnost BENVIG HEAT TRANSFER zaměřující se na inženýring a výrobu zařízení pro petrochemický a chemický průmysl i energetiku. Fond společnost držel od roku 2016. Novým majoritním vlastníkem společnosti se 120 zaměstnanci a tržbami cca 500 mil. CZK se stanou akcionáři společnosti Montáže Přerov a.s., která se spojila s dalšími investory.

Zdroj:

https://www.jetinvestment.cz/novinky/jet-investment-divestoval-spolecnost-benvig-heat-transfer-kupujici-stranou-jsou-akcionari-spolecnosti-montaze-prerov-spolu-s-dalsimi-investory/