Jedna z největších realitních transakcí dokončena: portfolia ARETE Invest CEE II za 3 mld. již v rukou Cromwellu!

Investiční supina ARETE dokončila 11.3.2021 převod portfolia podfondu ARETE INVEST CEE II v hodnotě 113,2 mil. EUR do rukou veřejně obchodovaného real estate invest trustu kótovaného na singapurské burze cenných papírů, společnosti Cromwell European REIT (CEREIT). Cromwell Property Group spravuje majetek v hodnotě 7,1 mld. EUR.

Portfolio převáděného podfondu čítá jedenáct logistických a průmyslových nemovitostí v České i Slovenské republice s celkovou pronajímatelnou plochou 125 000 m2 a 140 000 m2 ploch pro další development.

Obliba logistických a průmyslových nemovitostí rok od roku narůstá, v roce 2015 tvořilo z celkového objemu nemovitostních transakcí pouze 8 %, v roce 2020 už to bylo téměř 25 %, navíc jejich cena se stala nezávislou na hospodářském cyklu.

Zdroj:

https://www.arete.eu/cs/aktuality-detail/367/