Investoři kolem brněnské Portivy prodali slovinské papírny Vipap. V českých rukou byly od roku 1996

Uskupení českých investorů včetně brněnské Portivy, která v papírně Vipap vlastnila 2/3 akcií, prodali se ziskem svůj podíl papíren jednomu z nejbohatších slovinských podnikatelů Aleksandru Jerebovi. Papírny koupilo uskupení investorů od ministerstva financí v roce 2019 a od té doby až do letošního jara procházely komplikovanou restrukturalizací, jenž byla urychlena vývojem trhu i covidovou situací.

Zdroj:

https://www.portiva.cz/investori-kolem-brnenske-portivy-prodali-slovinske-papirny-vipap-v-ceskych-rukou-byly-od-roku-1996/