Investiční skupina Natland a stavební holding PSJ uzavřely dohodu o vypořádání vzájemných vztahů

Mezi investiční skupinou Natland a stavebním holdingem PSJ došlo k uzavření dohody o vypořádání vzájemných vztahů, které započali v první polovině roku 2018, kdy se skupina Natland zapojila do restrukturalizace stavebního holdingu PSJ. Tato dohoda zahrnuje převzetí některých majetkových účastí, složek majetku a opčních práv.

Skupina Natland tak získala například 34% podíl ve společnosti Ekoklima, majoritní podíl v rezidenčním developerském projektu na středním Slovensku s názvem “Tulipán”, dále 99,28 % podíl ve společnosti SCF Servis (specialistovi na komplexní facility management) nebo opci na minoritní podíl ve společnosti SQUARE Invest & Development

Zdroj:

https://www.natland.cz/tiskove-zpravy/investicni-skupina-natland-a-stavebni-holding-psj-uzavrely-dohodu-o-vyporadani-vzajemnych-vztahu