Inovační centrum NWT roste přímo „vpodčervánkové zóně“

Nové inovační centrum Silo II společnosti NWT, nabídne potřebný prostor pro spolupráci malých i velkých technologických firem s vědeckovýzkumnými institucemi. Tento podnikatelský inkubátor rovněž díky spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati zpřístupní těžko dostupné informace a technologie.

Zdroj:

https://nwt.cz/2021/01/25/inovacni-centrum-nwt-roste-primo-vpodcervanokove-zone/