Informace o valné hromadě společnosti Arca Investments

Na řádné valné hromadě společnosti Arca Investments, a.s., jenž bude konána 18.1.2021, je v plánu projednávat především volbu členů dozorčí rady, hlasování o změně reagující na rezignaci dvou členů představenstva i návrh minoritního akcionáře Petera Krištofoviče na zvolení nového představenstva do nějž navrhuje sebe s Pavolem Krúpou.

Jak bylo zmíněno již dříve, fakticky nedojde ke změně nebo rozšíření pravomocí předsedy, který je od roku 2018 oprávněn jednat ve jménu společnosti samostatně.

Pan Krištofovič se s panem Krúpou v tuto chvíli nepodílí na vedení společnosti, mají vůči společnosti nesplacené závazky a dlouhodobě ji mediálně poškozují, proto je podle předsedy nemyslitelné, aby byli jmenováni.

Společnost již požádala Městský soud v Praze o povolení reorganizace, na které mnoho měsíců usilovně pracuje s předními ekonomickými experty, právními experty z České republiky a Slovenska i zahraničním partnerem, aby věřitelům zajistili více než 50 % návratnost pohledávek.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis2/tiskove-zpravy/informace-o-valne-hromade-spolecnosti-arca-investments