Index připravenosti na léčbu rakoviny: Česká republika je osmou nejlepší zemí v připravenosti na léčbu onkologických onemocnění

V rámci Indexu, kde byly země hodnoceny ve třech hlavních kategoriích: politika a plánování, zdravotní péče a zdravotní systém, se Česká republika umístila na 8. příčce z 29 zemí. Mezi naše silné stránky patří kromě infrastruktury zdravotnictví také dostupnost kvalifikovaných specialistů i preventivní nebo screeningové programy spolu s včasnou detekcí onemocnění. Svá želízka v ohni v oblasti vývoje máme díky společnosti SOTIO, která je ve vývoji nejdále. Index také ukázal horší výsledky v jednom klíčovém ukazateli, pětiletém přežití. Výsledky jsou k dispozici na www.valkaprotirakovine.cz.

Zdroj:

https://www.ppf.eu/tiskova-zprava/index-pripravenosti-na-lecbu-rakoviny-ceska-republika-je-osmou-nejlepsi-zemi-v-pr