Hospodářský výsledek koncernu AGROFERT vloni zaznamenal mírný pokles

Koncernu sdružujícímu 198 ovládaných společností, 1 společnost spoluovládanou a 6 společností pod podstatným vlivem, poklesly oproti roku 2019 konsolidované tržby za rok 2020 o 1,057 mld. CZK na hodnotu 162,035 mld. CZK a nekonsolidované tržby dosáhly za rok 2020 hodnoty 231,187 mld. CZK. Tento pokles byl způsoben vlivem pandemie COVID-19.

Konsolidovaný zisk po zdanění byl na úrovni 3,76mld. CZK. EBITDA nepatrně klesla na hodnotu 18,102 mld. CZK. Bilanční suma poklesla o 1,57 % na 156,938 mld. CZK, současně došlo ke snížení zadluženosti koncernu u bank o 5,894 mld. CZK na aktuální hodnotu 33,822 mld. CZK. S ohledem na vykázané výsledky lze konstatovat, že společnosti z koncernu si udržují významné postavení v segmentech svého podnikání.

Celková výměra obdělávané půdy v tuzemsku činila 116 tisíc hektarů, na Slovensku 20 tisíc hektarů. Koncern, jenž byl v soutěži Czech TOP 100 oceněn jako čtvrtá nejvýznamnější firma v ČR, zaměstnával v roce 2020 téměř 32 tisíc pracovníků.

Pro rok 2021 se očekává udržení stabilní ekonomické výkonnosti koncernu.

Zdroj:

https://www.agrofert.cz/ke-stazeni/tiskove-zpravy