Fond Accolade oceněn v soutěži Fincentrum & Swiss Life Select investice roku

Letošní již 20. ročník soutěže nejúspěšnějších fondů českého investičního trhu byl letos rozšířen o zvláštní kategorii Fond kvalifikovaných investorů, kterou vyhrál právě fond Accolade, jenž porotu zaujal především svým zaměřením na průmyslové a logistické parky. Hodnocení fondů bere v potaz výkonnost, podstupované riziko i dosahování nadvýnosu pro investora.

Zdroj:

https://accolade.eu/cs/aktuality/192/fond-accolade-ocenen-v-soutezi-fincentrum-swiss-life-select-investice-roku