Fond Accolade dosáhl v letošním prvním čtvrtletí zhodnocení 1,92%, které odpovídá očekávanému ročnímu výnosu

V prvním čtvrtletí roku 2022 do portfolia fondu přibyly další průmyslové haly na polském i českém trhu. Jedná se o moderní Park Górzow Wielkopolski s rozlohou přes 53.000 m2 a průmyslový park v Ostrově u Stříbra rozšířil novou halu s rozlohou 9.500 m2. Celková pronajímatelná plocha překročila 1,2 mil. m2.
Accolade Industrial Fund dosáhnul za první 3 měsíce roku zhodnocení 1,92 % v euru a 1,41 % v české koruně, což odpovídá očekávanému ročnímu výnosu 7 %, pokud tedy odhlédneme od vlivu přecenění nemovitostí v portfoliu. Vlivem inflačních doložek se daří zmírňovat eurozónovou inflaci minimálně z 80 %.

Zdroj:

https://accolade.eu/cs/aktuality/194/fond-accolade-dosahl-v-letosnim-prvnim-ctvrtleti-zhodnoceni-1-92-ktere-odpovida-ocekavanemu-rocnimu-vynosu