FINEP novinky Q1 2022

První kvartál tohoto roku se nesl na vlně příprav nových projektů, dokončování vybraných rezidenčních projektů, jejich přípravě k předání i následnému odevzdání jejich majitelům. Bylo prodáno 68 bytových jednotek. V únoru se do okolí ulic Jankovcova a U Pergamenky vrátila vzácná ocelová konstrukce, jež dříve tvořila základ průmyslové haly sloužící jako sklad hutního materiálu. V březnu došlo k zavedení pravidelné autobusové linky MHD, díky čemuž se výrazně zvýší komfort městské dopravy včetně samotné obslužnosti lokality Malý háj, kde byl navíc zasazen další malý háj z jehličnanů, které vytvoří přirozenou zelenou bariéru mezi starousedlíky a budoucí zástavbou na severu Honzíkovy ulice.

Zdroj:

https://www.finep.cz/cs/finep-noviny-92