EPH vstupuje na nizozemský trh akvizicí dvou plynových elektráren

Prostřednictvím dceřiné společnosti EP Netherlands došlo k dokončení akvizice elektrárny Sloe s instalovaným výkonem 870 MW. 5.1.2023 získala také elektrárnu Rijnmond s výkonem 800MW a současně s portfoliem elektráren nabyla 55 km plynovod zásobující elektrárnu Sloe, trading a B2B dodávky plynu a elektřiny. S celkovým instalovaným výkonem 1670MW se EPH stává relevantním hráčem na nizozemském trhu s přibližně 7,5% podílem na celkové konvenční kapacitě.

Zdroj:

https://www.epholding.cz/tiskove-zpravy/eph-vstupuje-na-nizozemsky-trh-akvizici-dvou-plynovych-elektraren/