EPH oznamuje novou strategii řízení zadlužení

S ohledem na hospodářské výsledky rozhodlo představenstvo o přijetí nové strategie řízení zadlužení, jejímž cílem bude až do odvolání držet hodnotu poměru čistého zadlužení Skupiny na úrovni nejvýše 2,5x EBITDA, počítáno vždy na konsolidované upravené proporční bázi.

Zdroj:

https://www.epholding.cz/tiskove-zpravy/eph-oznamuje-novou-strategii-rizeni-zadluzeni/