EPH nečerpal ani nebude čerpat státní půjčku na pokrytí tzv. margin calls

Přes několikaměsíční jednání nedošlo k dohodě EPH se zástupci MF a MPO ohledně čerpání úvěru, kterým se měly částečně pokrýt zálohy, jenž musí výrobci elektřiny skládat při obchodování na energetické burze. Společnost tyto burzovní požadavky pokryla z vlastních zdrojů s kombinací bankovního financování na své podnikatelské riziko a nepočítá, že by státní půjčku čerpala.

Zdroj:

https://www.epholding.cz/tiskove-zpravy/eph-necerpal-ani-nebude-cerpat-statni-pujcku-na-pokryti-tzv-margin-calls/