Dvouciferná zhodnocení výkonnostních akcií fondů Natland

Fondy z portfolia investiční skupiny Natland vykazují v poslední době dobré výsledky. U fondu Natland investiční fond SICAV a.s., Nemovitostní podfond s objemem majetku 1,13 mld. CZK dosáhlo zhodnocení výkonnostní akcie za posledních 12 měsíců 20,26 % a u fondu ECFS Credit Fund SICAV a.s. s hodnotou téměř 400 mil. CZK bylo zhodnocení za posledních 12 měsíců 9,67 %. V této době dochází k transformaci fondů, které by mělo podpořit zhodnocování investic.

Zdroj:

https://www.natland.cz/aktuality/dvouciferna-zhodnoceni-vykonnostnich-akcii-nasich-fondu/