Dohoda dědiců o rozdělení pozůstalosti Petra Kellnera nabyla právní moci

Dne 23.9.2022 nabylo právní moci usnesení příslušného soudu, který schválil dohodu o rozdělení pozůstalosti po Petru Kellnerovi, kdy manželka a jeho 4 děti nabyli 98,93 % podíl v hlavní holdingové společnosti skupiny PPF. Majoritním akcionářem s podílem 59,358 % se stává paní Renáta Kellnerová, zbytek se rovnoměrně rozdělí mezi děti. Na organizační struktuře ani fungování skupiny PPF se nic nemění.

Zdroj:

https://www.ppf.eu/tiskova-zprava/dohoda-dedicu-o-rozdeleni-pozustalosti-petra-kellnera-nabyla-pravni-moci