Dlouholetý brownfield před nádražím nahradí víceúčelový areál Smetanka Park

Na ploše 40.000 m2 nevyužívaného brownfieldu při vstupu do Olomouce započne v říjnu výstavba prvních dvou objektů projektu Smetanka Park, který by měl zahrnovat 400 bytů, obchodní plochy, kanceláře i doprovodnou infrastrukturu. U projektu, jenž by měl být dostaven do 5 let klade brněnská skupina DRFG důraz na kvalitu architektonického řešení, zeleň i veřejné prostranství.

Zdroj:

https://www.drfg.cz/news/dlouholety-brownfield-pred-nadrazim-nahradi-viceucelovy-areal-smetanka-park/