Distribuční centrum pro REAL Digital v Chebu vyhrálo ocenění Best of Realty 2020

Revitalizovaný areál bývalých chebských strojíren, jenž byl označen za nejekologičtější průmyslovou budovu na světě získal další ocenění v soutěži Best of Realty 2020 v kategorii Průmyslové a skladové budovy. Společnost Panattoni využívá pro stavbu šetrných budov moderní technologie společně s recyklovanými materiály. Porotu soutěže zaujalo také jedinečné hospodaření s dešťovou vodou v hale. Společnost Accolade se může chlubit jedním z nejzelenějších portfolií na světě.  

Zdroj:

https://accolade.eu/cs/aktuality/143/distribucni-centrum-pro-real-digital-v-chebu-vyhralo-oceneni-best-of-realty-2020