Daniel Křetínský reorganizuje svoji skupinu a finalizuje podmínky návratu Patrika Tkáče

Skupina EPH stále více rozšiřuje svoje aktivity mimo segment energetiky, proto přistupují akcionáři společnosti k reorganizaci, aby byl zachován čistě energetický směr EPH.

Pod nově založenou společnost EP Corporate Group (EPCG) budou soustředěna strategická aktiva Daniela Křetínského a jeho manažerského týmu, včetně EPH. Podíl manažerského týmu působícího v EPH bude transformován na 10,7 % podílu v EPCG, zbytek bude nadále vlastnit Daniel Křetínský.

Pod společnost EP Equity Investment (EPEI) se budou postupně soustředit stávající investice do minoritních podílů v kotovaných společnostech.

Pokud jednání s Patrikem Tkáčem dopadnou úspěšně jak se předpokládá, EPCG si nechá 56 % podíl v EPH a zbytek odkoupí Patrik Tkáč. Dohoda také předpokládá navýšení podílu Daniela Křetínského a manažerů EPH v EPEI i v ostatních společných podnicích s Patrikem Tkáčem s výjimkou CMI, na 56 %.

Předpokládá se, že tento krok bude mít za následek silnější akviziční růst skupiny.

Zdroj:

https://www.epholding.cz/tiskove-zpravy/daniel-kretinsky-reorganizuje-svoji-skupinu-a-finalizuje-podminky-navratu-patrika-tkace-do-eph/