CZECH FUND, jehož zakladatelem je skupina DRFG, investuje do rozšíření logistického parku v Týništi nad Orlicí

Nemovitostní fond CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND, zaměřený primárně na kombinaci potravinářských provozoven doplněných o prodejce zboží denní potřeby, rozšiřuje své portfolio investicí do logistického parku Panattoni Park Týniště. Naváže tak na předchozí etapu z roku 2020 a k hale pronajaté společnosti Cataler z koncernu Toyota, přistaví další dvě o celkové rozloze 26 000 m2. Dokončení hal podle standardů ESG je plánováno na léto 2022.

Zdroj:

https://www.drfg.cz/news/czech-fund-investuje-do-rozsireni-logistickeho-parku-v-tynisti-nad-orlici/