CPI PROPERTY GROUP ZVEŘEJNILA VÝSLEDKY ZA ROK 2019

Skupina CPI Property Group, která je považována za největšího vlastníka nemovitostí v České republice, Berlíně a regionu střední a východní Evropy, zveřejnila své hospodářské výsledky za rok 2019.

Především stojí za zmínku nárůst nemovitostního portfolia o 1,6 mld. EUR na celkových 9,1 mld. EUR, kdy čistý příjem na nájemném dosáhl výše 294 mld. EUR (nárůst o 8,3%) a celková obsazenost ke konci roku dosahovala úrovně 94,3%.

Mimo jiné se společnosti podařilo dosáhnout výrazného zlepšení hodnoty ukazatele čistého úrokového krytí, posílila svou přítomnost na mezinárodních kapitálových trzích a diverzifikovala své zdroje financování.

Celková hodnota aktiv skupiny zaznamenala nárůst o 2,4 mld. EUR a finanční ředitel CPI Property Group David Greenbaum uvedl, že skupina tak učinila kroky, které ji připravily na možné příležitosti, ale i překážky v roce 2020. Dále dodává, že veškeré dlouhodobé plány zůstávají beze změny.

Generální ředitel společnosti Martin Němeček dodává, že skupina je hrdá na růst svého portfolia v oblasti nemovitostí , ale také se jí podařilo navýšení investic do ekologicky certifikovaných nemovitostí a do rozhodovacího procesu společnosti  se plně začlenily principy ekologicky a společensky zodpovědného řízení.

Zdroj:

https://www.cpipg.com/business-news-detail/cpi-property-group-zverejnila-vysledky-za-rok-2019