Co dělat když se investice nepodaří?

Seznam Vašich otázek, které nám zodpoví Mgr. Marek Indra, majoritní vlastník IFIS investiční fond, a.s..
Vaše otázky nám zasílejte na info@srovnavacinvestic.cz, budeme je pravidelně aktualizovat.
15 otázek.

Otázky:
1. Co mám dělat, pokud emitent nevyplatí pravidelný výnos (kupón) a dostane se do problémů?

2. Jaké jsou možnosti pokud emitent vůbec nekomunikuje?

3. Co dělat pokud emitent nevyplatil jistinu ani úroky?

4. Je možné zabránit, aby emitent (dlužník) vyvedl majetky, nebo je prodal pod cennou?

5. Je odpovědný majitel společnosti za její dluhy?

6. Kde najdu informace, zda je dlužník v úpadku?

7. Má cenu se přidat ke skupině věřitelů, když každý věřitel dostane stejně?

8. Jak funguje věřitelský výbor?

9. Je lepší když budou ve věřitelském výboru osoby s vazbou na dlužníka?

10. Jde prošetřit upřednostňování věřitelů?

11. Jaký by byl podle Vás ideální scénář insolvence skupiny Arca – v jakém časovém horizontu by se realizoval a jaké % peněz investorů by se při něm mohlo podařit zachránit?

12. Může dojít k rozčlenění investorů do skupin – např. ti, co chtějí peníze ihned dostanou xx%, ti co jsou ochotní počkat 5-7 let dostanou xx%?

13. Jakou roli může v kauze Arca sehrát J&T Banka a Blantyre Capital pokud jsou ještě ve hře?

14. Na kolik peněz přijde věřitele vymáhání prostředků po dlužníkovi (soudní poplatky atd.)?

15. Jaký scénář bude preferovat IFIS (bude chtít co nejdřívější uspokojení pohledávek nebo co největší za cenu případného setrvání)?