BERABOT míří k zemědělství budoucnosti

Technologická skupina NWT, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a farma Bezdínek vyvíjejí systém, díky němuž bude člověk na farmě plnit pouze funkci příležitostného ošetřovatele. Projekt BERABOT, jenž je testován na hydroponické farmě v Dolní Lutyni, by měl kontrolovat růst rostlin, varovat před škůdci, upozornit na vhodný čas sklizně, dokonce prostřednictvím rozšířené reality umožnit dálkovou inspekci farmy. Po dokončení vývoje se počítá s aplikací systému na různé plodiny.  

Zdroj:

https://nwt.cz/2021/09/09/berabot-miri-k-zemedelstvi-budoucnosti/