Arca Investments – Věřitelé a Soud přijali Plán reorganizace

Pro přijetí plánu reorganizace se v hlasování na věřitelské schůzi vyslovily 3 ze 4 věřitelských skupin. Jelikož rozhodnutí nebylo 100 % musel být přijatý plán potvrzen Městským soudem, který tak učinil ještě tentýž den. Reorganizační plán vytvořený poradci PwC Česká republika ve spolupráci s advokáty Dentons zjednoduší složitou strukturu a bude rozvíjet aktiva tak, aby v pětiletém horizontu byl umožněn jejich prodej za přibližně trojnásobnou hodnotu. Ve spolupráci s věřitelským výborem bude jmenován profesionální management. Zajištěný věřitel obdrží sto procent svých pohledávek, nezajištění věřitelé obdrží zhruba polovinu svých pohledávek a akcionáři dlužníka nedostanou žádné plnění.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis2/tiskove-zpravy/arca-investments–veritele-a-soud-prijali-plan-reorganizace