Arca Investments se odvolá proti rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení

Společnost Arca Investments se odvolá k Vrchnímu soudu v Praze proti zamítnutí jejich návrhu na insolvenční řízení v České republice, jenž zamítnul Městský soud v Praze s odůvodněním, že není příslušný.

Přestože společnost intenzivně pracuje na přípravách plánu na co největším uspokojení pohledávek věřitelů bez ohledu na zemi, raději by preferovala Českou republiku z důvodu jasnější legislativy a veřejně dostupného insolvenčního rejstříku zajišťujícího transparentnost řízení.

Výsledkem komplexní restrukturalizace celé skupiny Arca Capital bude nová holdingová společnost s private equity strukturou, kterou budou spravovat manažeři od zástupců Arca Capital i Blantyre Capital.

Cílem této rozsáhlé restrukturalizace, na níž se díky vstupu zahraničního partnera bude vůbec poprvé vztahovat nová insolvenční evropská směrnice, je zachování zdravých projektů a revitalizování projektů podfinancovaných nebo výrazně zasažených pandemickou situací.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis2/tiskove-zpravy/arca-investments-se-odvola-proti-rozhodnuti-o-zastaveni-insolvencniho-rizeni