Arca Capital Slovakia získala na základě Lex Corona dočasnou ochranu

Na základě ustanovení zákona Lex Corona byla společnosti Arca Capital Slovakia, a.s. poskytnuta dočasná ochrana s účinností od 16.10.2020. Společnost byla nucena o ni požádat kvůli vyhlášení nouzového stavu a přijetí nových opatření Ústředního krizového štábu Slovenské republiky. Tato nová vyhlášení mají markantní vliv na podnikání společností ze skupiny Arca Capital.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis/tlacove-spravy/arca-capital-slovakia-ziskala-na-zaklade-lex-corona-docasnu-ochranu