Arca Capital je ve finální fázi dohody o vstupu strategického investora

Po intenzivních jednáních je skupina Arca Capital ve finální fázi v jednáních o vstupu strategického partnera. Toto partnerství, s londýnským fondem, by mělo přinést dlouhodobou prosperitu a růst všem zainteresovaným stranám.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis/tlacove-spravy/arca-capital-je-vo-finalnej-faze-dohody-o-vstupe-strategickeho-partnera