Termínovaný účet

Termínovaný účet nebo-li termínovaný vklad, je druh spořícího účtu sjednáváného na určitou dobu, po kterou klient nesmí peníze vkládat ani vybírat. Předčasné zrušení nebo výběr záleží na podmínkách bank nebo družstev, avšak může za to hrozit postih. Vklady i úroky jsou ze zákona pojištěny do výše 100.000eur. Naopak na spořící účet klient může kdykoliv peníze vkládat, při výběru v případě účtů s výpovědní lhůtou jej musí předem vypovědět. Jelikož banky s prostředky mohou v omezené míře nakládat, poskytuje banka u spořících účtů vyšší úročení než u běžných účtů.

Termínované účty nabízí banky i družstevní záložny.

Rozdělení termínovaných účtů
Podle délky vkladu:

–          Krátkodobé do 1 roku
–          Střednědobé do 4 let
–          Dlouhodobé od 5 let
Samozřejmě na délce vkladu závisí také úročení.

Způsobu ukončení:

–          Jednorázové
–          Revolvingové

Měny účtu:

–          CZK
–          Jiná měna

Typu úročení:

–          Fixní (pevné) úročení
–          Variabilní (pohyblivý) úrok – mění se podle sazeb ČNB

V den ukončení termínovaného vkladu a uvolněné prostředků, je může klient použít. Pokud klient používá revolvingový termínovaný vklad, může jistinu snížit nebo zvýšit.