Penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření je možné sjednat od 1.1.2013 a je dáno zákonem č. 427/2011Sb. Nárok na státní příspěvky má kterýkoliv občan s trvalým pobytem na území České republiky nebo má bydliště na území členského státu EU a splňuje podmínky (účastní se důchodového pojištění podle českých právních předpisů, požívá důchod z tohoto důchodového pojištění, účasten veřejného zdravotního pojištění v ČR). Je určeno všem zájemcům bez ohledu na věk, národnost a státní příslušnost.
Státní příspěvek: až 2760,-
Úspora na daních: až 24.000,-
Možnost příspěvku zaměstnavatele: až do výše 50.000,-
Možnost čerpat předdůchod: 5let předem
V případě úmrtí získají určené osoby nebo dědicové
Minimální příspěvek 100,-
Minimální příspěvek pro získání státního příspěvku: 300,-
Maximální státní příspěvek při spoření: 1.000,-
Vklad musí proběhnout v daném měsíci, státní podpora nejde čerpat na zpětně doplacené měsíce.
Povinný konzervativní fond je ze zákona pro penzijní společnosti povinný, jinak jim dává volnost ve strategiích spoření.
Klient může penzijní společnost o své prostředky požádat až v době, kdy mu na ně vznikl nárok (60 let) a to buď jednorázově nebo formou pravidelné vyplácené penze.
Pokud si necháte vyplácet penzi alespoň 10 let, je osvobozena od daně z výnosu (15%)