Komodity

Pod pojmem komodita si můžeme představit produkty jednotné hodnoty i kvality, které vyrábí velké množství různých výrobců. Podle ekonomie se jedná o ekonomický statek s úplnou nebo podstatnou zastupitelností, můžeme je tedy obchodovat bez rozdílů na kvalitě, protože každý výrobce vyrobí naprosto stejný kus.

Rozdělení komodit:

 • Měkké (pěstuje se, chová se)
  – zemědělské produkty (kukuřice, oves, rýže, kakao, káva, bavlna, cukr, …)
  – maso a dobytek (vepřové maso, živý dobytek, …)
 • Tvrdé (těží se)
  – energie (ropa, zemní plyn, energie, helium, …)
  – kovy (zlato, měď, platina, …)

Obchod s komoditami

Na komoditní burze je každá komodita definována základním standardem uvedeným ve smlouvě.

 • Futures
 • Opce
 • CFD
 • ETX
 • Komoditní arbitráže

Cena komodit je závislá na nabídce a poptávce. Neméně podstatnou roli zde hraje také cykličnost. Ta se odráží jednak v ekonomice, sezónnosti i počasí.

I když si to možná neuvědomujeme, komodity jsou nedílnou součástí našich životů. Na některých komoditách je lidstvo zcela závislé. S rostoucí populací i stále rychlejším pokrokem je poptávka po nich stále větší. Mohou tedy nabídnout v mnoha ohledech značnou dávku jistoty.