Dividenda

Dividenda je výnos vyplácený akciovou společnosti, podle rozhodnutí valné hromady svým akcionářům, kteří cenné papíry drželi v rozhodný den. Valná hromada rozhodne podle výsledku společnosti, jejich investičních plánech a dalších faktorech, zda vyplatí dividendu a v jaké výši na akcii. Akcionář si vynásobí tuto pevnou částku počtem akcií a dostane výši své dividendy. Valná hromada může rozhodnou o dividendě i v případě záporného zisku společnosti. Výše dividendy ovlivňuje hodnotu akcie, proto můžeme sledovat po rozhodném dni technickou korekci hodnoty akcie. Dividendy se v ČR daní 15%.