Akcie

Akcie je majetkový cenný papír, který potvrzuje, že její držitel neboli akcionář vložil určitý majetkový podíl do akciové společnosti a tím mu plynou určitá práva a povinnosti. Majitel akcie má právo podílet se na zisku společnosti (dividendě), na řízení společnosti, záleží však na množství akcií, které vlastní a v neposlední řadě i na likvidačním zůstatku společnosti. Hodnota akcie záleží na stavu akciové společnosti.
Pokud akcionáři neuvedou společnost na burzu cenný papírů, jedná se o soukromou společnost uzavřeného typu. Jejich akcie se upisují přímo akcionářům (zakladatelům) bez veřejné nabídky.
Součet nominálních hodnot akcií se rovná základnímu jmění.
Některé akcie společností jsou upsány na burzách cenných papírů, kde se v závislosti na nabídce a poptávce určuje i jejich cena. Akcionáři kupují akcie, protože očekávají zisk z nárustu hodnoty akcie, dividendy, případně spekulují na jejich pokles (short). Výnos akcií tvoří dvě složky, kapitálový výnos (rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou) a dividendy.

Rozdělení akcií

–          dle podoby na listinné (majitel obdrží fyzickou akcii) nebo na zaknihované (zapsané v evidenci)

–          dle formy na akcie na jméno (řad) nebo akcie na majitele (doručitele)

–          dle druhu na akcie zakladatelské, akcie kmenové, akcie prioritní, akcie zaměstnanecké, akcie zlaté

Long pozice – investor spekuluje na vzestup ceny akcie, kupuje tedy akcii za cenu nižší než je prodejní cena akcie

Short pozice – investor spekuluje na pokles ceny akcie. Vypůjčí si akcie od obchodníka, které prodá za vyšší cenu s očekáváním, že akcie koupí za nižší cenu a ty pak vrátí obchodníkovi zpět. Zisk je rozdíl mezi vyšši prodejní cenou a nižší nákupní cenou.