Arbitráž

Jedná se o obchodní strategii využívající rozdílných cen na různých trzích. Využívá se u titulů i komodit kótovaných na více trzích. Obchodník nakoupí identické zboží na jednom trhu a prodá na druhém za rozdílnou cenu, tímto krokem dosahuje bezrizikového zisku. Pokud se rozdíly cen na různých trzích rovnají transakčním poplatkům, arbitráže se přestávají vyplácet. Arbitráže hrají důležitou roli ve fungování trhů, díky nim dochází k rychlému narovnávání cenových rozdílů na různých trzích. Profesionální obchodníci používají technologie pro vyhledávání arbitráží.