FPD

FPD CORPORATION CZ a.s. je společnost se zaměřením na investice a krizové financování etablovaných či slibně se rozvíjejících podniků ve středo a východoevropském regionu. Po dobu své existence jsme se stali investiční společností dosahující významného podílu návratnosti investic, přičemž případná rizika podnikání snižujeme orientací na rozličné oblasti činností. Jako potvrzení správného směřování můžeme hrdě prohlásit, že produkty a služby našich dceřiných společností využívají denně desítky tisíc klientů či zákazníků.

Skupina FPD se soustředí zejména na tyto 4 oblasti:
HotelyMédia a zábavaVýrobaReal Estate

Stránky

Investiční portfolio

Tiskové zprávy

Výroční zprávy

Veřejný rejstřík

Dobročinnost