EMMA Capital

Investiční holding EMMA byl založen v roce 2012 z iniciativy Jiřího Šmejce. Skupina EMMA směřuje svou akviziční činnost převážně do oblasti retailu. Obvyklou strategií skupiny je aktivní podíl na řízení společností, do nichž vstoupila. Každá z nových akvizic vyžaduje určitou míru restrukturalizace a EMMA disponuje jak kvalitními odborníky, tak i potřebným know-how k tomu, aby společnosti, v nichž získala podíl, tímto procesem úspěšně provedla.

Skupina EMMA Capital se soustředí zejména do oblasti retailu:

Stránky

Investiční portfolio

Tiskové zprávy

Výroční zprávy

Veřejný rejstřík