Arete

Investiční skupina ARETE vznikla okolo investičního fondu ARETE INVEST investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s., který investoval prostřednictvím svých podfondů do komerčních průmyslových, logistických a rezidenčních nemovitostí.

Skupina Arete se soustředí zejména na :
komerční průmyslové, logistické a rezidenční nemovitosti

Stránky

Investiční portfolio

Tiskové zprávy

Výroční zprávy

Veřejný rejstřík