V září plnila společnost r2p Singapore plány na 116 procent

V měsíci září vykázala společnost r2p Singapore výborné výsledky. Přikoupila celkem 5 nových portfolií, 4 portfolia v hodnotě necelých 600 000 EUR od již osvědčených indonéských společností a jeden dluhový balík v hodnotě 8 480 755 EUR od společnosti Maucash specializující se na online půjčky. Společnost r2p Singapore spravuje celkem 46 dluhových portfolií.

Zdroj:

https://snapcore.cz/2021/10/15/mesicni-report-v-zari-plnila-spolecnost-r2p-singapore-plany-na-116-procent/