Soud povolil restrukturalizaci společnosti Arca Capital Slovakia

Okresní soud Bratislava I vyhověl návrhu společnosti Arca Capital Slovakia, a.s. na povolení restrukturalizace a na základě rozhodnutí z 6.4.2021 tuto restrukturalizaci, po přezkoumání obsahové stránky návrhu, povolil. Soud potvrdil, že restrukturalizace společnosti Arca Capital Slovakia, a.s. je pro její věřitele výhodnější než konkurz, proto schválil její postup. Toto usnesení bude v nejbližších dnech zveřejněno ve veřejném Obchodním věstníku Ministerstva spravedlnosti SR na adrese https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx. Následující den po zveřejnění rozhodnutí v Obchodním věstníku začne platit 30 denní lhůta pro přihlašování pohledávek věřitelů.

Společnost v nejbližších dnech zveřejní na svých webových stránkách v sekci “Reštrukturalizácia Arca Capital Slovakia“ informace potřebné pro přihlašování pohledávek včetně nejčastějších otázek a odpovědí týkajících se restrukturalizace.

Od 12.4.2021 bude na webových stránkách v sekci uvedené výše k dispozici formulář, kde se budou moci věřitelé přihlásit k pravidelnému odběru novinek souvisejících s restrukturalizací.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis2/tiskove-zpravy/soud-povolil-restrukturalizaci-spolecnosti-arca-capital-slovakia