Skupina Natland zvýšila výnosy, vzrostla i hodnota společností v portfoliu

V loňském roce poznamenaném koronavirem skupina zopakovala hospodářské výsledky z růstového roku 2019. Došlo k posílení vlastního kapitálu na 1,8 mld. CZK, čistý zisk dosáhnul 168 mil. CZK a vysokým tempem, zhruba o pětinu, rostly výnosy skupiny na celkových 484 mil. CZK. Celková aktiva společností, v nichž má Natland významný vliv, činila téměř 6,5 mld. CZK. Zadluženost skupiny v roce 2020 klesla na konzervativní úroveň pod 45 %. Portfolio skupiny je z třetiny tvořeno finančními službami, z třetiny real estate, téměř čtvrtinou se podílí technologie s e-commerce, necelou desetinu tvoří energetika a zbytek připadá na ostatní sektory.

Zdroj:

https://www.natland.cz/novinky/skupina-natland-zvysila-vynosy-vzrostla-i-hodnota-spolecnosti-v-portfoliu