Skupina Natland posílila vlastní kapitál a zvýšila výnosy

Podle předběžných výsledků zakončila investiční skupina Natland rok 2021 s vlastním kapitálem 1,9 mld. CZK a čistým ziskem, důsledkem konzervativního přístupu, na úrovni 155 mil. CZK. Za poslední dva „covidové“ roky se výnosy navýšily o více než dvě třetiny. Celková bilanční suma vzrostla na 3,3 mld. CZK při stále se snižujícím zadlužení ve výši 42 %. Portfolio tvoří z 1/3 finanční služby, z 1/3 real estate, z 1/5 technologie s e-commerce doplněné o 1/10 energetiky a zbytek zůstává na ostatní sektory.

Zdroj:

https://www.natland.cz/novinky/skupina-natland-posilila-vlastni-kapital-a-zvysila-vynosy