Skupina KAPRAIN vykročila k zisku stoprocentního podílu ve Spolchemii

Vedení společnosti Spolchemie na žádost investiční skupiny KAPRAIN, která od roku 2016 podporuje tuto společnost a za tu dobu získala více než 90 % akcií, do 30 dní svolá valnou hromadu, kde bude projednán odkup akcií od minoritních akcionářů za cenu 451 CZK, vycházející ze znaleckého posudku.

Zdroj:

https://www.kaprain.cz/novinky/skupina-kaprain-vykrocila-k-zisku-stoprocentniho-podilu-ve-spolchemii/